องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ท่องเที่ยว
 

แหล่งท่องเที่ยวของตำบล

      ถ้ำผาเวียง

              เป็นถ้ำธรรมชาติบนเขาผาเวียง บ้านผาเวียง ภายในมีหินงอกหินย้อยงดงาม และมีพระพุทธรูปอยู่ปากถ้ำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านผาเวียง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


ที่มา:  ถ้ำผาเวียง