องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงิน อบต.นาแก ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน อบต.นาแก ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ