องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ