องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติ ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ