องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ