องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

    รายละเอียดข่าว

การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ประจำปีงบประมาณ 2561

    เอกสารประกอบ การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ