องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล
ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ข้าวฮาง
ข้าวฮาง
หัตถกรรม-จักสาน/ทอ
หมวกจักสาน
ผลิตภัณฑ์หมวกจักสาน ผลิตจากเทปพลาสติก สานด้วยความประณีต รูปแบบและสีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายขนาด
หัตถกรรม-ผ้า
ผ้าขิด
ผ้าขิด