องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล
ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ข้าวฮาง
ข้าวฮาง
หัตถกรรม-จักสาน/ทอ
หมวกจักสาน
ผลิตภัณฑ์หมวกจักสาน ผลิตจากเทปพลาสติก สานด้วยความประณีต รูปแบบและสีสันสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายขนาด
หัตถกรรม-ผ้า
ผ้าขิด
ผ้าขิด