องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]70
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]58
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]53
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]73
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]61
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]69
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]57
8 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 23 ธ.ค. 2556 ]54
9 ข้อบัญญัตตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 11 ก.ย. 2556 ]58