องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันที่ 6 มกราคม 2565 นายประชา แสนกลาง นายอำเภอนาวัง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ผลปรากฎว่า นายประจิต สุวิชัย ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภา นายอำคา โสภาวรรณ ได้รับเลือกให้เป็นรอ [ 7 ม.ค. 2565 ]14
2 วันที่28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกทั้ง10 เขตเลือกตั้ง15 หน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( covid-1 [ 29 พ.ย. 2564 ]26
3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์รวมคะแนนการเลือกตั้งประจำองการบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 15 หน่วยเลือกตั้งและการรวมคะแนนเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกแล [ 29 พ.ย. 2564 ]27
4 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก วันที่สองจำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง [ 24 พ.ย. 2564 ]27
5 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนนาแกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก วันแรกจำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง [ 23 พ.ย. 2564 ]29
6 การออกรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 16 พ.ย. 2564 ]29
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบ [ 2 พ.ย. 2564 ]29
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]36
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]35
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 6 ต.ค. 2564 ]41