องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันที่ 12 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( c [ 12 ม.ค. 2565 ]8
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 9 ก.พ. 2564 ]57
3 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 3 ก.พ. 2564 ]57
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 3 ก.พ. 2564 ]63
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]70
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]68
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]64