องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 
 

 

 


  ส่วนโยธา
    ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  งานส่วนสาธารณสุข
    งานส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  กิจกรรมกีฬาประจำปี
    กิจกรรมกีฬาประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  วัน อปพร.
    วัน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 


 
ตามรอยพระราชา
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557