องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...
   

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายบุญจันทร์ แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พร้อมคณะผู้บริหาร พนัก...

  โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแกและศูนย์พัฒนาเด็กเ...

  โครงการฝึกทบทวน อปพร. อบต.นาแก
   

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้จัดทำโครงการฝึกทบทวน อปพร. อบต.นาแก โดยมีนายบุญ...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...
   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นายบุญจันทร์ แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน...

 


4
ตามรอยพระราชา
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.นาแก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557