องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ก...
   

วันที่ 19  กันยายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นำโดย นายบุญจันทร์  แสงสิมมา นา...

  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่...
   
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม...
    วันที่ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นำโดย นายบุญจันทร์ แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วน...
  โครงการปลูกป่าสาธารณะประโยชน์
    วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นำโดย นายสุวัฒน์ ศิริพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบ...
 


4
ตามรอยพระราชา
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.นาแก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557