องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 
 

 

 


  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
   

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายบุญจันทร์  แสงสิมมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เป็นประธานใ...

  วันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562
   

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นำโดย นายบุญจันทร์  แสงสิมมา นายกองค์การบริห...

  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ก...
   

วันที่ 19  กันยายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นำโดย นายบุญจันทร์  แสงสิมมา นา...

  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่...
   
 


4
ตามรอยพระราชา
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.นาแก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557