องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการฝึกทบทวน อปพร. อบต.นาแก
   

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้จัดทำโครงการฝึกทบทวน อปพร. อบต.นาแก โดยมีนายบุญ...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...
   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นายบุญจันทร์ แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน...

  โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นายบุญจันทร์ แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน...

  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา
   

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นายบุญจันทร์ แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำ...

 


4
ตามรอยพระราชา
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.นาแก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557