องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 
 

 

 


  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
   
  โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ
   

วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประ...

  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จัดทำโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ...

  กิจกรรมวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรร...
   

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายบุญจันทร์ แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พร้อมคณะผู้บริหาร ประธา...

 


 
ตามรอยพระราชา
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557