วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาชุมชนหนองไผ่ล้อม บ้านนาแกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำที่มีฟอส 1% (แบบแพ็คซองชา) และสารป้องกันและกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน25%) ตามโครงการประชาชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง