วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต.นาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ขออนุมัติโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565
6  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเลือกตั้งฯ จัดจ้างทำป้ายประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีตทับผิว ค.ส.ล. บ้านหนองสิม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวโดยแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีตทับผิวถนน ค.ส.ล. บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก