วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร มีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงชุดกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1,หมู่ที่2,หมู่ที่3,หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงโดยเปลี่ยนถังไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ถังไฟเบอร์กลาส 2500 ลิตร
29  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ชุดโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์รวมเสาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการติดตั้งชุดกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่5, หมู่ที่7, หมู่ที่9, หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับบริการประชาชนที่สัญญจรผ่านไปมาและเจ้าที่ประจำจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. และธงชาติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ตู้เอกสาร บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ตู้เอกสาร บานเลื่อน 2 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง