วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำที่มีฟอส 1% (แบบแพ็คซองชา) และสารป้องกันและกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน25%) ตามโครงการประชาชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสัตว์พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์และควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาแก ตามพระปณิธานพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการหนูน้อยสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุรับรองการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง