วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสาอากาศวิทยุรับส่งและอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาอากาศวิทยุรับส่งและอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการ งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำดื่ม อบต.นาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ในการบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร ขนาด4 ฟุต มือจับแบบฝัง ภายในมีชั้นปรับระดับ 2 ชั้น มีกุญแจล็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุใช้ประดับบริเวณรั้วสำนักงานและซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองค้อและหน้าสามแยกผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ฯ รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง