องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวของตำบล

      ถ้ำผาเวียง

              เป็นถ้ำธรรมชาติบนเขาผาเวียง บ้านผาเวียง ภายในมีหินงอกหินย้อยงดงาม และมีพระพุทธรูปอยู่ปากถ้ำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านผาเวียง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


ที่มา:  ถ้ำผาเวียง