องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

คณะผู้บริหาร


นายบุญจันทร์  แสงสิมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

  นายสุวัฒน์  ศิริพล นายอนิรุทธ์  ทองโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  นายปัญญา  จำปาบุรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล