องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

คณะผู้บริหาร


นายบุญจันทร์  แสงสิมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
โทร. 098-6585473

  นายสุวัฒน์  ศิริพล นายทองพูล  ทองโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.  087-8543391
โทร.  086-2303846

  นายปัญญา  จำปาบุรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.  087-8568720