องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ


วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีท่านเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และท่านสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอนาวัง เป็นผู้มอบวุฒิบัติให้กับจิตอาสาภัยพิบัติที่ผ่านการฝึกอบรมและปิดการอบรมในครั้งนี้

2021-04-05
2020-12-16
2020-12-01
2020-10-23
2020-10-21
2020-10-13
2020-08-28
2020-08-28
2020-08-14
2020-08-12