องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 


โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาสุก ได้จัดกิจกรรมวันแม่ให้กับเด็กเล็กเนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อแม่และผู้มีพระคุณ

2021-04-05
2020-12-16
2020-12-01
2020-10-23
2020-10-21
2020-10-13
2020-08-28
2020-08-28
2020-08-14
2020-08-12