องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
 


วันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นำโดย นายบุญจันทร์  แสงสิมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ล้นเกล้าราชการที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2562             ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาวัง

2020-01-18
2019-12-03
2019-10-23
2019-09-19
2019-09-13
2019-08-13
2019-08-08
2014-06-14
2014-06-14
2014-06-13